<h2>Các tính năng nổi bật của code này</h2>
<ul>
<li>Full code sử dụng wordpress chuẩn seo</li>
<li>Giao diện hiện đại</li>
<li>Tốc độ load nhanh</li>
<li>Giao diện thiết kế responsive phù hợp với tất cả màn hình, thiết bị</li>
<li>Có chức năng cho thành viên đăng ký, đăng nhập, đổi mật khẩu</li>
<li>Có tính năng đăng ký, đăng nhập bằng mạng xã hội (Google+, facebook)</li>
<li>Cho phép thành viên đăng tin phòng trọ ngoài front end.</li>
<li>Cho phép thành viên quản lý danh sách bài đăng của mình ngoài front end</li>
<li>Có bộ lọc bất động sản thông minh, giao diện đẹp</li>
<li>Có theme options tùy biến các thành phần cơ bản của website</li>
<li>Có thể thay đổi màu sắc của trang web trong admin</li>
<li>Có đầy đủ chức năng của 1 trang web bất động sản</li>
<li>Có khả năng phát triển, mở rộng các tính năng theo yêu cầu của khách.</li>
</ul>